Våra tjänster 

Slutavverkning


Med vår Komatsu 951 erbjuder vi proffessionella och kostnadseffektiva slutavverkningar i både barr och löv

Gallring 


Med vår maskinpark kan vi utföra gallring både från stickväg och beståndsgående.

Förvaltning och handel


  • Vi förvaltar skogsfastigheter och gör gröna skogsbruksplaner
  • Skoglig rådgiving och utförande kring avverkningar och skogsbilvägar
  • Plantförmedling
  • Virkesförmedling/avverkningsuppdrag
  • Vi är återförsäljare för Oregon skogsprodukter som kedjor, svärd, huggarkläder mm