Om oss

Brasab Skog AB 

Grunden för företaget lades i Göinge bygden 1982.


Företaget har sedan dessa varit verksamt och de nuvarnade tre ägarna har drivit det sen 2007. Idag sysselsätter vi förutom delägarna en anställd i huvudsakligen Skåne med vissa utstickare i angänsande landskap.


Vi eftersträvar långa och stabila affärsrelationer. På bilden med förstagallring har företaget gallrat sen 1989, med samma förare. Fastigheten har hunnit byta ägare men affärerna består.


Här gallras ett 17-årigt lärkbestånd.


Vi är certifierade enligt PEFC av SE Certifiering.
Våra maskiner 

Terri 34c.1H 8wd

Vårt senast tillskott i maskinparken för att möta nya kundönskemål och ökade gallringsmängder när Gudrunhygget växer upp. Detta är vår första beståndsgående skördare

John Deere 1070

En stickvägsgående gallringsskördare.

Komatsu 951

Vår stora skördare för slutavverkningar

Vår personal


Martin Olsson

Vd / Ägare 070-55 78 321

Markus Gunnarsson

Ägare 070- 55 78 322

Per Kjellgren

Ägare 070-55 78 323

Stefan Karlsson

Maskinförare 070-536 54 35

Länkar till samarbetsparter


Göinge Skogstjänst AB, David, david.tubbarp(a)gmail.com

Ängsberga entreprenad, Andreas ved(a)angsberga.se


ATA Timber AB - www.ata.nu 

Sydved - www.sydved.se

John Deere Forestry - www.deere.se

Komatsu Forestry - www.komatsuforest.se

Alfing Terri - www.terri.se


Våxtorps Plantskola -www.plantcenter.se

Oregon Skogsbruk - www.oregonproducts.se


SBR Konsult AB - www.sbr-konsult.se

Edbro Jord & Skog - www.edbro.se